Společnost

Filozofie

MOSTRO chce být vnímáno jako kvalitní dodavatel náročných výrobků, na kterého je spolehnutí.

Dlouhodobým cílem společnosti je zajišťování komplexního sor¬timentu ventilů, šoupátek, klapek a speciálních armatur pro energetická zařízení a rozšiřování nabídky doplňkových pro¬duktů prostřednictvím vlastního prodejního zázemí.

Vize

Společnost MOSTRO a.s. je tradiční evropský výrobce a dodavatel tlakových armatur v regionech střední a východní Evropy a Asie. Společnost si klade za cíl vytvoření pevného a dlouhodobého partnerského vztahu se svými vlastníky, zaměstnanci, zákazníky a partnery, který nám dá základ pro progresivní růst společnosti.

Strategie

Strategií společnosti je silná orientace na potřeby zákazníka a zákaznicky orientovaný přístup. K dosažení strategie hledáme především argumenty v oblastech a v možnostech nabídnout zákazníkovi kompletní servis a řešení, které spočívá nejen v prodeji armatur. MOSTRO a.s. chápe integritu ekonomických a environmentálních aktivit jako jedinou cestu k dosažení udržitelného rozvoje.

Společenská odpovědnost

MOSTRO, a.s. je společensky odpovědnou firmou, která důsledně dbát na zlepšování pracovního prostředí a spokojenosti svých zaměstnanců a rovněž se podílí na rozvoji regionu.