Marketing

Poptávka

V poptávce/objednávce se uvádí počet kusů, druh armatury, způsob ovládání, typové označení, DN, PN nebo provozní tlak Pp a provoz¬ní teplota Tp, materiál tělesa, provozní tekutina, připojení (roz¬měr trubky, dp, No úkosu), event. další speciální požadavky (podmínky tropické, nevýbušné, seismické, obtok, požadovaný rozsah dokumentace dle ČSN nebo DIN apod.; v případě jaderné energetiky: umístění mimo nebo do hermetické zóny, třída a skupina, zamykací zařízení apod.).

Prosím vyplňte:

Zákazník:Adresa


Kontakt
   
Text zprávy: